Pädagogisches Personal/Gruppen

Leitung

Brigitte Grasser, Foto: Flamm
Brigitte Grasser

Integrative Gruppe 1

Anita Loiberstetter
Gruppenleitung
Irene Keller, Foto: Flamm
Irene Keller
Kinderpflegerin
Anja Prokesch
Heilerziehungspflegerin
Heilpädagogin
Celina Volk
Berufspraktikantin

Regelgruppe 2

Andrea Brunner-Huysamen
Gruppenleitung, stellvertretende Leitung
Andrea Griesbeck
KInderpflegerin
Franziska Nass
Kinderpflegerin
 

Regelgruppe 3

Theresa Hilger
Gruppenleitung, Erzieherin
Laura Ebers, Foto: Flamm
Laura Ebers
Kinderpflegerin
Leonie Oberschätzl
Leonie Oberschätzl
SPS1 Praktikantin
 

Regelgruppe 4

Marina Müller
Gruppenleitung
Erzieherin
Julia Brestrich, Foto: Flamm
Julia Brestrich
Kinderpflegerin
Evi Kailer
Kinderpflegerin, Vorkurs Deutsch
 

Gruppenübergreifend

Hannah Pongratz
Freiwilliges Soziales Jahr